This page shows the status of our Belnet Network and Services. Currently these are updated manually.
To report incidents, please contact our Belnet Service Desk at 02 790 33 00 or servicedesk@belnet.be.

Flooding in Belgium Thursday 15th July 2021 14:20:00


Version francaise voir ci-dessous.

Momenteel treft zwaar slecht weer een deel van België, vooral het zuiden van het land. Ons hart gaat in de eerste plaats uit naar de vele mensen die helaas getroffen zijn.

Het Belnet-netwerk ondervindt momenteel geen storing, maar het is niet uitgesloten dat een of meer van onze Point of Presence (PoP) of sommige van onze glasvezels schade oplopen en een onderbreking in de connectiviteit veroorzaken. We nodigen u dan ook uit om regelmatig de pagina status.belnet.be te raadplegen waar u de laatste informatie kunt vinden. Je kan ook steeds onze Servicedesk contacteren op 02.790.33.00 of via servicedesk@belnet.be

D’importantes intempéries frappent actuellement une partie de la Belgique, notamment le sud du pays. Nos pensées vont en premier lieu aux nombreuses personnes malheureusement touchées.

Le réseau Belnet ne connaît actuellement aucune perturbation, mais il n’est pas exclu qu’un ou plusieurs de nos Point of Presence (PoP) ou que certaines de nos fibres ne subissent des dégâts et entraînent une interruption de la connectivité. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la page status.belnet.be sur laquelle vous pourrez trouver les dernières informations. Vous pouvez également toujours contacter notre Servicedesk au 02.790.33.00 ou via servicedesk@belnet.be

We can close the incident now. The major risk is passed but we remain vigilant about that. You can still join our Service Desk on 02.790.33.00 or via servicedesk@belnet.be.

Currently the flooding has no impact on our backbone but we remain vigilant.
You can contact our Service Desk on 02.790.33.00 or via servicedesk@belnet.be